Avgifter

Medlems- och träningsavgifter

För att vara medlem i FSKA betalar man en årlig avgift som täcker försäkringar under träningen. Sedan betalar men en träningsavgift terminsvis och då kan man träna alla arter i klubben.

Medlemsavgift – betalas en gång per år (oavsett om man börjar under våren eller hösten
400kr/år

Träningsavgift – betalas per termin:
Junior (under 16): 500 kr/termin
Vuxen (16 och över) student, arbetslös/sökande, långtidssjukskriven, pensionär (över 65 år): 800 kr/termin
Vuxen (16 och över): 1000 kr/termin

Är du redan medlem i en annan klubb som tillhör Svenska Kendoförbundet?
Då behöver du bara betala träningsavgiften för att träna heltid på FSKA
eller 50% av träningsavgiften för att träna hos oss ibland.

Betala till:
PG 445224-9, Föreningen Stockholms Kendo Allians
Ange ditt namn (namn på den tränande, ej förälders namn) för betalningen, samt vad betalningen avser.

Graderingsavgifter

Vid lyckad kyu-gradering (4-6 kyu) betalas 165 kr till klubbens konto PG 445224-9.
Läs mer om graderingar.