Gradering

Graderingssytem

Föreningen Stockholms Kendo Allians utfärdar Kyu-grader inom iaido, jodo, kendo, samt naginata.

En gradering går till där en kandidat visar upp förbestämda tekniker inför en domarpanel som består av dan-graderade medlemmar och tränare från klubben. Teknikerna och domare väljs enligt de regelverk som finns inom arten.

Klubben följer Svenska Kendoförbundets graderingsregler. Reglerna för iaido, kendo, och jodo bygger direktiv och riktlinjer för graderingar som fastställts av Europeiska Kendoförbundet (EKF) och Internationella Kendoförbundet (FIK), vilka i sin tur är baserade på All Japan Kendo Federations (ZNKR) graderingssystem. Regler för naginata är baserade på direktiv och riktlinjer för graderingar som den Internationella Naginatafederationen (INF) och All Japan Naginata Federation (AJNF) fastställt.

Kyu-grader för vuxna inom iaido, kendo och jodo innefattar 4-1 kyu

Kyu-grader för vuxna inom naginata innefatter 5-1 kyu.

Barn- och ungdomsgraderingar

För kendo kan vi även ha lägre kyu-grader för barn- och undgom som innefattar 11-5 kyu.

Diplom för 11-5 kyu kostar 10 kr att köpa in, och även där lägger klubben på en administrationsavgift på 10 kr, totalt 20 kr för en lyckad gradering.

Avgifter för kyu-gradering

Vid en lyckat kyu-gradering får man ett diplom utfärdat av Svenska Kendoförbundet som skrivs under av huvud-domaren från graderingspanelen.

Inköpspris för en vuxen kyu-diplom för samtliga arter kostar 150 kr. Klubben lägger på en administrationsavgift på 15 kr. Totalt kostar en lyckat kyu-gradering för vuxen 165 kr.

 

Dan-graderingar

Efter 1-kyu kan man gradera till 1-dan. Det finns dan-graderingstillfällen inom Sverige som arrangeras av Svenska Kendoförbundet, som te.x på träningsläger och nationella tävlingar. Man kan även gradera utomlands på tillfällen som arrangeras inom Europeiska Kendoförbundet. Fråga alltid din tränare när det är läge att gradera till en dan-grad. Allt du behöver veta om avgifter och ansökan för dan-gradering, inom Sverige eller utomlands, hittar du hos Svenska Kendoförbundet.