KENDO


Kendo är japansk fäktning, en svärdskonst med mycket gamla anor, men tränas numer även som en modern idrott med bambusvärd.

Kendo är en actionsport, med snabba explosiva attacker och mentalt intensiva dueller. Man börjar med att lära sig grunderna för förflyttning och hugg första terminen för att förbereda sig för träning med rustning; då blir träningen mycket mer ansträngande och i den fria kampen får man finna sig i att träningspartnern hugger och stöter tillbaka. Kendo är krävande men samtidigt mycket roligt när man kommit över den första tröskeln.

FSKA har en lång tradition av framgångsrikt tävlande, både i nationella tävlingar och med medlemmar i landslag på EM och VM.
Instruktörer
Mats Wahlqvist kyoshi 7 dan
Kumi Sato kyosh 7 dani
Kate Sylvester renshi 6 dan
Kazuo Yamazaki renshi 6 dan
Ren Watanabe 5 dan
Robert Lingvide 3 dan
Edvin Andersson 2 dan

Kendo Etikett (Reiho 礼法)

Klubbens kendoetikettsregler är utformade i linje med svenska samhällsvärderingar och kendokulturen i Sverige och Japan. Syftet med kendoetikett på FSKA är att skapa en säker och positiv lärandemiljö. Etikett är en grundläggande del i kendo och kendoteknik (waza). Att utföra etikett med självdisciplin stärker kendofärdigheter, personlig utveckling och relationer.
Etikett på FSKA handlar inte om auktoritet, den ska följas för att främja respekt, personlig utveckling och utveckling i kendo, samt för att bygga gemenskap inom klubben genom delade värderingar.

Reiho 礼法

Förhåll dig lugnt och disciplinerat före, under och efter träningen, i omklädningsrum, korridorer och i dojon.

Byt om i anvisade omklädningsrum, inte i korridoren, dojon eller på toaletten.
Korrekt användning av kendouniform och utrustning (chakuso).

Informera alltid huvudtränare om du inte kan börja eller sluta träningen enligt schemat innan träningen börjar.

Håll din utrustning och dina personliga tillhörigheter snyggt och prydligt, inklusive skorna utanför dojon.

Buga alltid innan du går in i och ut ur dojon.

Klubbmedlemmar ska sitta i graderingsordning, vid samma grad gäller ålder. Endast tränare med 6:e dan och uppåt bör sitta framåt om de inte undervisar. Gäster sitter i graderingsordning efter klubbmedlemmar.

Buga samtidigt som din träningspartner i början och slutet av varje övning/keiko.

Visa respekt för medlemmar oavsett könsidentitet och kendo-grad/erfarenhet.

Endast huvudtränare får undervisa kendo under träningen.

Användning av svordomar är helt oacceptabelt.

Att utnyttja överlägsen styrka, slå överdrivet hårt eller prova tekniker under keiko som inte har behärskats (till en grundläggande nivå) är vare sig säkert eller korrekt etikett.

Var bestämd och proaktiv under keiko så att det blir meningsfull träning för dig och din träningspartner.

Informera alltid tränare om du behöver stoppa träningen på grund av skada eller annan viktig problematik.

Sök feedback från tränare och seniora kendokas efter träningen.

Gäster från andra klubbar ska behandlas med samma respekt som våra egna medlemmar. Om en besökare inte uppträder enligt klubben etikettsregler bör du först försöka prata med dem och om det inte hjälper, kontakta din tränare eller en annan senior medlem.

Om du har frågor eller kommentarer på klubbens etikettsregler mejla till kendo@fska.se