NAGINATA


Naginata är ett långt japanskt vapen bestående av ett svärdsblad fäst på en lång stav med en motvikt på andra sidan. Det användes på slagfältet främst mellan 900-talet och 1400-talet och kom senare att förknippas med kvinnliga samurajer.

Träning med naginata sk “naginatajutsu” har överlevt till idag och återfinns inom flera klassiska fäktskolor i Japan samt även en modern fäktversion “Atarashii Naginata” liknande Kendo.

Inom FSKA tränas den klassiska fäktskolan “Tendo-ryu”. Tendo-ryu grundades 1582 med fokus på att övervinna en motståndare i verklig strid men idag har målet bytts mot inre utveckling även om teknikerna i mycket hög grad är bevarade. Idag tränas Tendo-ryu enbart efter förutbestämda mönster sk “kata” där man anfaller eller försvarar sig mot en svärdsman utifrån olika förutsättningar. Över 200 kator har gått i arv från lärare till elev fram till idag. Förutom naginata så tränar man inom Tendo-ryu även med svärd, dolk, stav och kedjeförsedd skära. Inom Tendo-ryu förekommer inga graderingar eller tävlingar men en viktig del är att gradvis höja den realistiska nivån på träningen.

Träningen inom FSKA sker under överinseende via Japan av Harimoto Kayoko sensei som var förra stilöverhuvudet Mitamura Takekos assistent. Hon är idag den person som allmänt anses mest meriterad inom skolan.


För mer information:
https://sv.wikipedia.org/wiki/Naginata
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tendo-ryu

Instruktörer
Jakob Ryngen 5dan