NAGINATA


Naginata är ett långt japanskt vapen bestående av ett svärdsblad fäst på en lång stav. Det användes på slagfältet mellan 900-talet och 1400-talet, och senare som duell- och traditionellt kvinnovapen.

Idag har Naginata blivigt en budosport liknande Kendo. De naginator som används är antingen helt tillverkade av ek eller har ekskaft med bambublad. Modern Naginata (sk "Atarashii Naginata") tränas både med och utan rustning. Träning utan rustning syftar till att utveckla teknik i naginata samt att lära utövaren "shikake-ooji waza" och "kata" (stiliserade kombinationer av hugg och blockeringar som genomförs av två personer gemensamt).

Rustningsträning syftar till att använda naginatan i kamp mot en annan naginata. Man kan även träna kamp mot shinai/bambusvärd. Sådan kamp kallas "ishu-jiai".

Inom FKSA tränas även en klassisk form av naginata, Tendo Ryu, med rötter från 1500-talet. Den består endast av kata och är utan tävlingar.

Instruktörer
Jakob Ryngen 5dan