NAGINATA


Naginata är ett långt japanskt vapen bestående av ett svärdsblad fäst på en lång stav med en motvikt på andra sidan. Det användes på slagfältet mellan 900-talet och 1400-talet och ansågs senare speciellt lämpat för kvinnliga samurajer.

Träning med naginata sk “naginatajutsu” har överlevt till idag och återfinns inom flera klassiska fäktskolor i Japan men mest populärt är den moderna versionen kallad “Atarashii Naginata” som är en budosport liknande Kendo. Ny Naginata tränas både med och utan rustning, som fri fäktning eller i förutbestämda mönster.

Inom FSKA tränas även den mera sällsynta klassiska fäktskolan “Tendo-ryu” vars stil till stor del ligger till grunden för modern Naginata. Tendo-ryu grundades 1582 med fokus på att övervinna en motståndare i verklig strid men idag har målet bytts mot inre utveckling även om teknikerna i mycket hög grad är bevarade. Förutom naginata så tränar man inom Tendo-ryu även med svärd, dolk, stav och kedjeförsedd skära.

Under hösten 2023 kommer naginata-träningen i FSKA i huvudsak att vara fokuserad på Tendo-ryu.


För mer information:
https://sv.wikipedia.org/wiki/Naginata
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tendo-ryu

Instruktörer
Jakob Ryngen 5dan