Ändrad schema för Jodo och Naginata HT18

P.g.a ombyggnationer på Johannes skola har Jodo och Naginata för tillfället omlokaliserats till Konradsberg. Jodo kör fredagar 18:30 till 20:00 och Naginata lördagar 15:00 till 18:00.