STÄDNING/INVENTERING förvaring Konradsbergshallen

(English in bottom of this message)

Robin har tidigare delgivit information om att en inventering/städning av våra förvaringsutrymmen i Koradsbergshallen kommer att ske. Datum för detta är 30 November 10:00-12:00.

För alla som deltar i detta bjuds det på fika.

Vi kommer även ta tillfället i akt och visa för er som behöver hur man tar hand om sin utrustning (shinai-vård etc.)

FÖR ER SOM HAR UTRUSTNING FÖRVARANDE I KONRADSBERG:

All er personliga utrustning skall vara borttagna innan denna inventering sker. All utrustning som är kvar som inte tillhör FSKA kommer vi se som donationer.

Robin has previously provided information on an inventory / cleaning of our storage areas at Koradsbergshallen.

The date for this is November 30 from 10:00-12:00.
For everyone who participates in this, “fika” is offered.
We will also take this opportunity to show (to those who need) how to take care of their equipment (shinai care, etc.)

FOR YOU WHO HAVE EQUIPMENT STORED IN KONRADSBERG (below):
All your personal equipment must be removed before this inventory is made. All equipment that is not belonging to FSKA will be seen as donations.